Multilingual Turkish Dictionary

SACAYAQ

SACAYAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dağan. ocaq sipəri. üçayaq. üçdaqan

SAÇAYAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

atları arabaya bağlayan uzun dizgin.
çatı. üçpaya

SACAYAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

SACAYAĞI is. Açıq havada xörek ve s. bişirmek üçün üstüne qazan qo-yulan üçayaqlı demir çenber. Təzə qalaylan-mış mis qablar, şiş, maşa, sacayaq, qiyməkeş və sair ailə mətbəxində işlənməsi lazım olan hacətləri cehiz adı ilə atası qızına verəcəkdir. R.Əfendiyev. Xədicə səhər yığdığı pencəri qazana doldurub sacayağının üstünə qoymuş, yamaqlı qədək döşlüyü ilə təzə qaladığı ocağı ətəkləyirdi. Ə.Veliyev.

SAÇAYAQ : Turuz Dictionary

saçayağ. saçayağı. (çay < met > ğac) üçayağ. çatayaq. sağacağ. orşaq. qorşaq. oşaq. birbirinə sıxı sıxıya bağlı olan üç kişi

SAÇAYAQ : Turuz Dictionary

saçayağ. saçayağı. (çay < met > ğac) üçayağ. çatayaq. sağacağ. orşaq. qorşaq. oşaq. birbirinə sıxı sıxıya bağlı olan üç kişi