Multilingual Turkish Dictionary

SACRUM

SACRUM : English Turkish Medicals

Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı)

SACRUM : French Turkish

[le] sağrı kemiği