Multilingual Turkish Dictionary

SADƏCƏ

SADƏCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. simply; without ceremony; quite simple; Mən sadəcə olaraq buna inana bilmirəm I simply can;t believe it

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

arı tək

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

oysa yalnızca.
oysa o bir kiçik uşağ, nə istəyə bilirsin.
oysa o yetər

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

salaca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

salca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

var yox
var yox bir tikə

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalaca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalxı teyxa. təkcə.
burda yalxı adları yazılıb

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalıca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalnız
yalnız tutun, işləri utun. (müvəffəqiyyət üçün, sadəcə iradəli, müsəmməm ol).
yalınız ver sən

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalnızca

SADƏCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yələcə

SADƏCƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf
Sade. [Cenneteli:] Mənim cəmi şeirlərim belə abdar, belə sadə-cədir. çemenzeminli. Dumanlı dağlara boy-lanıb durur; Indidən sadəcə rəsmlər qurur. S.Vurğun. [Qız] güllü çitdən sadəcə don gey-miş, qalın hörüklərinin birini döşündən, o bi-rini arxasından sallamışdı. M.Hüseyn.
Ancaq, yalnız. Sadəcə mən gəldim.
Belə şirniyyat bişirməyə imkanı olmayanlar bayramı sadəcə xuşgəbarla keçirərdilər. H.Sarabski. O, bu sözlərə sadəcə gülümsü-nüb, heç bir cavab vermədi. M.Rzaquluzade. □ Sadəcə olaraq
"sadece" demek olub, menanı bir qeder güclendirir. Sadəcə olaraq tərslik eləyir.