Multilingual Turkish Dictionary

SADAQ

SADAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. köhn. Oxqabı. Siyirə qılıncı, çəkə qalxanı; Səksən oxu sadağından boşala. "Koroğlu". [Qaragünün] başının üstündən, divarda
. bir qılınc, qalxan, yay və sadaq asıl-mışdı. M.Rzaquluzade.
SADƏ

SADAQ : Turuz Dictionary

sadaq. tirkeş. qurban. ox, yay qabı. qubur. qoğur. qovur. qabur. qapur. oxluq

SADAQ : Turuz Dictionary

sadaq. tirkeş. qurban. ox, yay qabı. qubur. qoğur. qovur. qabur. qapur. oxluq