Multilingual Turkish Dictionary

SAFLAMAQ

SAFLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

durlamaq. layını çökərmək. arassalamaq. süzqəçmək

SAFLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Terkibini qatışıqlardan te-mizlemek, safları çürüklerden ayırmaq, saf-çürük elemek.

SAFLAMAQ : Turuz Dictionary

safatmaq. sürgələmək. sürgəkləmək. ayalamaq. ayalatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq

SAFLAMAQ : Turuz Dictionary

safatmaq. sürgələmək. sürgəkləmək. ayalamaq. ayalatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq