Multilingual Turkish Dictionary

SAKİTCƏ

SAKİTCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. quietly, softly, gently, faintly, silently; sakitcə danışmaq to speak* gently / quietly / in a low voice, to speak* in a hushed tone; qapını sakitcə döymək to knock at the door gently; sakitcə yaşamaq to live quietly / peacefully

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dinikcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dinməzcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

durqunca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

duruqca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

girikcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

girmişcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

kirikcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

kirimişcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

qeygimişcə
dinmədən, kimirmişcə çıxıb geddi.
bilməm nə olmuşdu, bir söz belə demədən kirikcə oturmuşdu

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

qeygincə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

qeyikcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

qeyimişcə

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağaşca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağınca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağınışca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

sakınca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayaşca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

susqunca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

susmuşca

SAKİTCƏ : Turuz Farsca - Türkce

susuqca