Multilingual Turkish Dictionary

TABLI

TABLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

( b < > v ) tavlı. qızığın.
tovlu. tovlanmış. tapdalanmış. tapdağ görmüş. pişmiş. hazır.
yüngül. yengil. rahatlı. rahat. konfor.
imkan.
hazırcavab. usda. bacar.
faydalı. karlı. əlvrişli.
ocağın qapağı.
izli.
çiçək tablı: çiçiək izləri olan.
tab. tabqac. tavqac. təpən. çabıq. iti. hızlı. hisli davranan.
dinc. rahat.
tayanğan. dayanğan. tayanan. dayanan. tayanıqlı. dayanıqlı. dözümlü

TABLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

tovlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.
yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. subatlı. cazim. əzmli

TABLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Dözümlü, dayanıqlı, davam ge-tiren, davamlı. Məni belə tablı edən; Ancaq onun öz əlidir. M.Rahim.

TABLI : Turuz Dictionary

tovlu

TABLI : Turuz Dictionary

tovlu