Multilingual Turkish Dictionary

TABQAC

TABQAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

tavqac. tafqac. tamgaç.
dövüşçü. qavgacı.
ulu. sayqıdəğər. möhtərəm.
tapıcı. tapınıcı.
təpən. təpə təpə, çabıq, iti, tablı, hızlı, hisli davranan qaçan. hızlı. atıq.
çəkici. cazibəli

TABQAÇ : Turuz Dictionary

tabğaç. çinli

TABQAÇ : Turuz Dictionary

tabğaç. çinli

TABQAÇ : Az Turkish Farsi

ص.گرامی. ارجمند. به صورتهای تاپقاج، تافقاج و تامقاج نیز آمده است