Multilingual Turkish Dictionary

TABQUR

TABQUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

> tabur. tapqur.
dabqur. qaça. kərə. mərtə. bölük. dəsdə.
hər yöndən düşmana qarşı gəlmək üçün, dörd yandan qala kimi qurulmuş, araları zəncirlə bağlanmış, bir birinə araxa vermiş arabalar, əsgər qurupları, toplar.
tabur olmaq.
bir bəybaşı komandalığı altında olub, dörd bölümdən qurulub, bir alay yaya əsgərin dörddə biri.
bir tabur əsgər.
onuncu alayın ikinci taburu.
tabur zabiti.
tabur ağası: zəbtiyə bəybaşısı.
tabur macar: ucı topuzlu, süslü cocuq oyunçağı

TABQUR : Turuz Dictionary

tapqur. taqur. üsqat. üstqat. balaxana

TABQUR : Turuz Dictionary

tapqur. taqur. üsqat. üstqat. balaxana

TABQUR : Az Turkish Farsi

فوج
گروه
تحمیل و تکلیف زاید بر خراج