Multilingual Turkish Dictionary

TALAM

TALAM : Turuz Dictionary


dalam düşəm qalam qalxam nə dərək, yaşam sürür, yolum durur. (nə dərək: önəmi yox)

TALAM : Turuz Dictionary


dalam düşəm qalam qalxam nə dərək, yaşam sürür, yolum durur. (nə dərək: önəmi yox)

TALAM : Turkish Risale

Esrar otunun tohumu

TALAM : Ottoman Turkish

Esrar otunun tohumu