Multilingual Turkish Dictionary

TALAMA

TALAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Talamaq"dan fiis.

TALAMA : Turuz Dictionary

dalama. gizənək. {> gəzənə (fars)}.
suçsuz arama, suçlu dalama. (yaşamda orta yolu seç)

TALAMA : Turuz Dictionary

dalama. gizənək. {> gəzənə (fars)}.
suçsuz arama, suçlu dalama. (yaşamda orta yolu seç)