Multilingual Turkish Dictionary

TALBANMAQ

TALBANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çabalamaq

TALBANMAQ : Turuz Dictionary

dalbanmaq. dalbağmaq. (> dunbalə tapmaq). dəvam edmək. idamə tapmaq

TALBANMAQ : Turuz Dictionary

(> təlov təlov (fars)}.
dalbanmaq. dalbınmaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək.
ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq

TALBANMAQ : Turuz Dictionary

dalbanmaq. dalbağmaq. (> dunbalə tapmaq). dəvam edmək. idamə tapmaq

TALBANMAQ : Turuz Dictionary

(> təlov təlov (fars)}.
dalbanmaq. dalbınmaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək.
ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq