Multilingual Turkish Dictionary

TALBINMAQ

TALBINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbınmaq talpınmaq. təprənmək.
çırpınmaq. batıb çıxmaq. qayğılanmaq. iztirab çəkmək.
quş talbındı: qanat çalıb çırpındı.
çırpınmaq. çarpınmaq. silkinmək. canına od düşmək.
nədən belə canı dalbınır.
dalqalanmaq. döğülmək. vurulmaq. müztəriblənmək. pərişan olmaq.
həvəslənmək. arzulanmaq.
özləmək. özləm (həsrət) çəkmək.
qaqınmaq. çalınmaq.
quş talbındı: qanat çaldı.
çırpınmaq. talbınmaq. talpırmaq. talpışmaq. çırpınmaq.
quş talpındı.
duruşmaq. çalışmaq.
tərpənmək

TALBINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbınmaq. çalbınmaq. çırpınmaq. çabalamaq

TALBINMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq.
dalbanmaq.
talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars) }. təprəşmək. təkan yemək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək.
ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq

TALBINMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq.
çabalamaq.
döğülmaq.
ürəyi sərçə ürəyi kimi dalbınırdı

TALBINMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq.
dalbanmaq.
talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars) }. təprəşmək. təkan yemək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək.
ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq

TALBINMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq.
çabalamaq.
döğülmaq.
ürəyi sərçə ürəyi kimi dalbınırdı

TALBINMAQ : Az Turkish Farsi

جان کندن
پرپرزدن