Multilingual Turkish Dictionary

TALESİZ

TALESİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. unfortunate, ill-fated, unlucky, luckless; talesiz adam an ill-fated / unluckly / luckless man*

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

ac

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

adrıq

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

atrıq

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

ayrıq

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

ax >talesiz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

içəksiz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

öləksiz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

çoran

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

çorba

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşgün

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşməz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşmüş

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşsüz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşük nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. sanssız. məhrum. bəhrəsiz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

düşüz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

əksik

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

ələbaxan

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

əliboş

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

geçinəməz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

geçinməz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

günsüz doğmuş

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəstisiz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

koran

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

korba

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

korbaxt

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

korbəx

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

küsbəx

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

küsbəxt

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

kütbəx

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarov

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırbat

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıq

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırman

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qısıtsız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıstasız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıstısız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyınsız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qur

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

qutumsuz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

onmadıq

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

paysız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutsuz talehsiz. bədbəxt

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutusuz tutsuz. ulduzsuz. yarduzuz. əksik. nəsibsiz. günsüz doğmuş. düşərsiz. düşüz. düşsüz. olcaysız. bolcaysız. şanssız. talehsiz. zavallı

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

uğursuz

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

umaysız baxsız. iqbalsız. şanssız

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

yoxsul

TALESİZ : Turuz Farsca - Türkce

yoxsun

TALESIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Bextsiz, bedbext, uğursuz. [Zeynal:] Mən talesiz bir adamam. S.Hüseyn. Səfdər özünü yalnız ona görə bədbəxt və tale-siz (z.) hesab edirdi ki, arvadı Rüxsara xanımın naxoşluğu uzanırdı və arzu etdiyi kimi tez tamam olmayırdı. T.Ş.Simurq. // İs. menasın-da. [Şeyda:] Bəxtiyarların ölməsində, talesiz-lərin yaşamasında nə məna var? H.Cavid.