Multilingual Turkish Dictionary

UÇAQ

UÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçurma. uçurtma. təyyarə.
çağ. dönəm. vaxıt.
cənnət.
tuv. duv. sərxoş. pırıltı.
uçqar. sarmaşan. sarılan

UÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri palan ( < eyrpileyn < airplane (ingilis)i.). göy gəmisi. təyyarə.
dolmuş uçaq: çarter.
uçaq alanı: uçaq havası.- uçaqın sürücü bölümündə olan danışıqları yazıb, qoruyub saxlayan qutu: gizli, qorucu qutu. qara qutu

UCAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uca. yücə. yücək. sayqıq. sayqılı. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli. izzəti nəfsli

UCAQ : Turuz Dictionary

-dörd ucaq yonulmuş ağac: çalava. çalva. kələvə. kərəvə

UCAQ : Turuz Dictionary

ucağ.
üç ayaq. saç ayaqlığı.
ucağı qoymuş ocağa, qazan asmış.
saç ucağsız, dəğirman susuz olmaz.
ucaq sərgə: üç ayaq miz.
ucaq kürsü: üç ayaq kürsü.
şəkil çəkmə, filim yazma maşınının dayağı.
ucağın bir qıçı əğrilmiş..¶-doğru duvar, ucaq çıxar

UÇAQ : Turuz Dictionary

uçağ.
uçruc.
uçuc..¶-uçaq yükən: port avion. uçaq götürən gəmi

UÇAQ : Turuz Dictionary


dolmuş kimi çalışan uçağ: çarter. şarter. çaldır. dolmuş

UCAQ : Turuz Dictionary

-dörd ucaq yonulmuş ağac: çalava. çalva. kələvə. kərəvə

UCAQ : Turuz Dictionary

ucağ.
üç ayaq. saç ayaqlığı.
ucağı qoymuş ocağa, qazan asmış.
saç ucağsız, dəğirman susuz olmaz.
ucaq sərgə: üç ayaq miz.
ucaq kürsü: üç ayaq kürsü.
şəkil çəkmə, filim yazma maşınının dayağı.
ucağın bir qıçı əğrilmiş..¶-doğru duvar, ucaq çıxar

UÇAQ : Turuz Dictionary

uçağ.
uçruc.
uçuc..¶-uçaq yükən: port avion. uçaq götürən gəmi

UÇAQ : Turuz Dictionary


dolmuş kimi çalışan uçağ: çarter. şarter. çaldır. dolmuş

uçaq : تورکجه تورکجه

[آد]طیاره، قانادلاری آلتینا هاوانی وئره‏رک هاوا باسینجی یاردیم ایله یوْکسه‏لیب اوچان موتورلو هاوا داشیتی (فا:آیروپلان، هواپیما). plane، aeroplane