Multilingual Turkish Dictionary

UÇBEYİ

UÇBEYİ : Turkish Risale

Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar bu şekilde müstakil bir devlet olarak meydana gelmişlerdir. (O.T.D.S.)

UÇBEYİ : Ottoman Turkish

Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar bu şekilde müstakil bir devlet olarak meydana gelmişlerdir. (O.T.D.S.)

UÇBEYİ : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Selçuklu Ve Osmanlılar'da Sınırlardaki Askeri Güçlerin Kumandanlarına Verilen Ad

UCBEYİ : Turkish Turkish Encyclopedic

Uçlarda bulunan sancakların yöneticileridir. Türk-İslam devletlerinde uçbeyleri yarı bağımsızdılar. Devletin merkezi otoritesi zayıfladıkça, uçbeyliklerinin bağımsızlıkları da artardı. Bu durum tam bağımsız devletlerin kuruluşuna kadar gidebilirdi. Akkoyunlu, Karakoyunlu, Osmanlı ve Gazneli devletlerinin kuruluşu bu şekilde olmuştur. (*a.)*

UÇBEYİ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
selçuklu ve osmanlılar'da sınırlardaki askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad