Multilingual Turkish Dictionary

UÇQUN

UÇQUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qam. baxsı. kəndindən keçmiş.
qıvılcım. çaxım. çaqın.
coşqun. odlu. həyəcanlı.
qığo cılğım.qıvılcım. çaqmaq. çaxım. yaşın. ıldırım. çağılğan. yarğa. nayzağay. otık.
qar uçqunları: ləpə ləpə yağan qar.{uçqun: şiş. şişkinlik. ur}.
uçuq. kəndindən keçmiş.
fədayi. ölüm ər.
qığılcım. od kimi. yalav. alov.
ocaqdan uçan od parçası. qığıcım.
kül.
soluq.
uçquruq. qıvılcım.
uçqunun qaqmaq: külünü silkmək.
uçqun bet: soluq yüz.
uçqun bolmaq: yüzü solmaq. rəngi atmaq. gücü tükənmək

UÇQUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçğun. qığo
cılğım

UÇQUN : Turuz Dictionary

uçğun.
ilham.
uçar. uçarı. yeyin. çalağ.
uçar ged gəl

UÇQUN : Turuz Dictionary

içgin. vurqun. məftun.
savsat içgini: fəlsəfə dəlisi.
içgin. uçqun. vurqunca. dəlicə.
o, öz işi ilə içgin uğraşır

UÇQUN : Turuz Dictionary

uçğun.
çaxna. ciriqqə. doğan günün ilkin çapağları (şuaları).
həvəs. hirs o vələ'.
cılğım. qığo.
uçğun çaxan gözlər.
qığılcım. şərarə. cırıqqa. əxgər.
uçun. qıvılcım. cırıqqa.
çoğ. qov. qorça. oddan qopan kiçik tikə.
çoğ düşmüş kilimi, dəlik dəlik.
sevinc.
çaxuc. od qırnası (oddan qırılmış, qopmuş). qığılcım. əxgər

UÇQUN : Turuz Dictionary

çökün. çöggün. düşgün. pis. bərbad.
çökün günlər yaşatdı

UÇQUN : Turuz Dictionary

-uçqun kiçik durur, evrəni birbirə vurur. (uçqun: qığılcım)

UÇQUN : Turuz Dictionary

uçğun.
ilham.
uçar. uçarı. yeyin. çalağ.
uçar ged gəl

UÇQUN : Turuz Dictionary

içgin. vurqun. məftun.
savsat içgini: fəlsəfə dəlisi.
içgin. uçqun. vurqunca. dəlicə.
o, öz işi ilə içgin uğraşır

UÇQUN : Turuz Dictionary

uçğun.
çaxna. ciriqqə. doğan günün ilkin çapağları (şuaları).
həvəs. hirs o vələ'.
cılğım. qığo.
uçğun çaxan gözlər.
qığılcım. şərarə. cırıqqa. əxgər.
uçun. qıvılcım. cırıqqa.
çoğ. qov. qorça. oddan qopan kiçik tikə.
çoğ düşmüş kilimi, dəlik dəlik.
sevinc.
çaxuc. od qırnası (oddan qırılmış, qopmuş). qığılcım. əxgər

UÇQUN : Turuz Dictionary

çökün. çöggün. düşgün. pis. bərbad.
çökün günlər yaşatdı

UÇQUN : Turuz Dictionary

-uçqun kiçik durur, evrəni birbirə vurur. (uçqun: qığılcım)

UÇQUN : Azerbaijani English Dictionary

i. landslide; collapse; divar uçqunu collapse of a wall; qar uçqunu snow-slip, avalanche [-anʃ], snow-slide amer