Multilingual Turkish Dictionary

UÇUŞMAQ

UÇUŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

incə incə, seyrək qar yağmaq, uçuşmaq:: qazınaqlamaq

UÇUŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yönəlmək. havalanmaq.
quşlar göydə yönəlirlər

UCUŞMAQ : Turuz Dictionary

uçdaşmaq. uçluşmaq. uçuşmaq. tsadüf edmək.
yarışmaq. qoşuşmaq. üz üzə durmaq. musabiqə vermək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

sönmək. keçmək.
uçluşmaq. ucuşmaq. uçdaşmaq. tsadüf edmək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

ölmək.
bir yaz günü enişdim, bir yaz günü uçuşdum, güz qış günün savırdum, yaza çatcaq sevindim, sevə sevə uçuşdum. (enişmək: doğulmaq). (uçuşmaq: ölmək). (sevə sevə uçuşmaq: sevib doymamışdan ölmək)

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

qaymalaşmaq.
başı gedib (gicəlib), hərnə gözünün önündə qaymalaşdı.
təprəm tutmuş kimi, hər nə başıma qaymalaşdı

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

suçuşmaq. buruğ, suç, kötülük, günah, qəbahət işləmək. burquramaq. burqurmaq. (doğru yoldan burulmaq, sapmaq). çərtmək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

ötüşmək. birbiriylə keçinmək, uzlaşmaq, yollaşmaq

UCUŞMAQ : Turuz Dictionary

uçdaşmaq. uçluşmaq. uçuşmaq. tsadüf edmək.
yarışmaq. qoşuşmaq. üz üzə durmaq. musabiqə vermək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

sönmək. keçmək.
uçluşmaq. ucuşmaq. uçdaşmaq. tsadüf edmək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

ölmək.
bir yaz günü enişdim, bir yaz günü uçuşdum, güz qış günün savırdum, yaza çatcaq sevindim, sevə sevə uçuşdum. (enişmək: doğulmaq). (uçuşmaq: ölmək). (sevə sevə uçuşmaq: sevib doymamışdan ölmək)

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

qaymalaşmaq.
başı gedib (gicəlib), hərnə gözünün önündə qaymalaşdı.
təprəm tutmuş kimi, hər nə başıma qaymalaşdı

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

suçuşmaq. buruğ, suç, kötülük, günah, qəbahət işləmək. burquramaq. burqurmaq. (doğru yoldan burulmaq, sapmaq). çərtmək

UÇUŞMAQ : Turuz Dictionary

ötüşmək. birbiriylə keçinmək, uzlaşmaq, yollaşmaq

UÇUŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to fly* together, [uçub dağılışmaq] to fly* away; [səpələnmək] to scatter [in the air], to fly* asunder; Vərəqlər otaqda uçuşurdu The pages flew about the room