Multilingual Turkish Dictionary

UÇUL

UÇUL : Turuz Dictionary

uç!. ağ!. ağı!. ağıl.
uçluq. uşluq. asansor

UÇUL : Turuz Dictionary

uçut. kira. icarə. həvalə.
ruhi. rəvani

UÇUL : Turuz Dictionary

cənnətlik.
düzənə sox düşüncəvi, başına uçur keçmiş evin. (günüvü bilməzə bıraqsan, keçmiş dusdağın sənin)

ÜÇÜL : Turuz Dictionary

üçəl. üçgül. üçgil. üçgəl. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev

UÇUL : Turuz Dictionary

uç!. ağ!. ağı!. ağıl.
uçluq. uşluq. asansor

UÇUL : Turuz Dictionary

uçut. kira. icarə. həvalə.
ruhi. rəvani

UÇUL : Turuz Dictionary

cənnətlik.
düzənə sox düşüncəvi, başına uçur keçmiş evin. (günüvü bilməzə bıraqsan, keçmiş dusdağın sənin)

ÜÇÜL : Turuz Dictionary

üçəl. üçgül. üçgil. üçgəl. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev