Multilingual Turkish Dictionary

UÇUNMA

UÇUNMA : Azerbaijani English Dictionary

fi. [qorxudan, həyəcandan] trembling, tremble, quivering

UÇUNMA : Turuz Dictionary

məhv olma.
böyü, böyüklüyə tutulma, susa, dənizlərə utulma, düşün, düşüncəyə uçunma!. (böyüklüyə tutulma: qurralanma)

UÇUNMA : Turuz Dictionary


çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var. (əğinin. gövdənin)

UÇUNMA : Turuz Dictionary

məhv olma.
böyü, böyüklüyə tutulma, susa, dənizlərə utulma, düşün, düşüncəyə uçunma!. (böyüklüyə tutulma: qurralanma)

UÇUNMA : Turuz Dictionary


çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var. (əğinin. gövdənin)