Multilingual Turkish Dictionary

UÇURTMA

UÇURTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucuna ip bağlayıb uçurtulan nə. yeləcək. yelləncək. bərdüvan.
uçurma. uçaq. təyyarə

UÇURTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

kağızquş: yasıtquş: yasıtdan (kağızdan) düzəlmiş, sap bağlanaraq, yelə tutulub uçurlan uşaq oyunçağı. oxlalı. bərdüvan. badbadək.
böyük uçurtma: qasnaqlı.
uçurtma çeşiti: qasnaqlı

UÇURTMA : Turuz Dictionary

-tutuqları boşlamadan, dusdağıvı uçurtma. (boşlamaq: bıraxmaq. ötürmək)

UÇURTMA : Turuz Dictionary

uçruc. uçurqıç

UÇURTMA : Turuz Dictionary

qayraq. bərdüvan

UÇURTMA : Turuz Dictionary

-tutuqları boşlamadan, dusdağıvı uçurtma. (boşlamaq: bıraxmaq. ötürmək)

UÇURTMA : Turuz Dictionary

uçruc. uçurqıç

UÇURTMA : Turuz Dictionary

qayraq. bərdüvan

UÇURTMA : Az Turkish Farsi

بادبادک
تکّه کاغذی که کودکان به آن نخ می بندند و به هوا می کنند. تخریب
پرواز دهی

UÇURTMA : Turkish Turkish

uçurtmak eylemi

UÇURTMA : Turkish Turkish

üzeri renkli kâğıtlarla kaplanmış, genellikle çokgen biçimindeki bir gövde ve süslü bir kuyruktan oluşan, sicimle bağlanarak, rüzgâr yardımıyla uçurulan bir çeşit oyuncak

UÇURTMA : Turkish French

cerf-volant [le]