Multilingual Turkish Dictionary

UÇURUMLU

UÇURUMLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

daşlı qayalı, qazamatlı, uçurumlu, çuxurlu yer: qınara. qanara. qanaralıq. qınaralıq.
geçit verməyən dik sarp, uçurumlu, qayalıq, kötü yol, yer: qapan. qaban. qabalaq

UÇURUMLU : Turuz Dictionary

-qayalıq, uçurumlu yer: yar ( < yarmaq)

UÇURUMLU : Turuz Dictionary

-qayalıq, uçurumlu yer: yar ( < yarmaq)