Multilingual Turkish Dictionary

UCBATINDAN

UCBATINDAN : Azerbaijani English Dictionary

z. because of; on account of; by reason of, owing to; bir kəsin günahı ucbatından through smb.;s fault; Onun ucbatından mən də kinoya gedə bilmədim Because of him / her I could not go to the cinema either

UCBATINDAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
..sebebinden,
..üzün-den,
..teqsiri üzünden,
..sebebile. Sənin uc-batından bizə də söz gəldi.
Ac da qalsanız, susuz da, bu, bizim ucbatımızdan deyil. M.Hüseyn. [İlyas Adileye:] Tərlan da dayı-mın atı idi, amma mənim ucbatımdan o mö-cüzə məhv oldu. Ə.Memmedxanlı.

UCBATINDAN : Az Turkish Farsi

از جانب
از بابت
به خاطر
به علت