Multilingual Turkish Dictionary

UCRA

UCRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dik. uzaq. uc yer. pərt. qırax. sınır.
qıyır ətək. sapa.
sapa. sapaq. qıraq yer. qaladan, şəhərdən dış. çet. yan

UÇRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < uc. uç).
açarı. uçurı. uçur. haçar. anlam.
bağana. bahana

UÇRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

> uça.
çara. çarə. ot. darı. dərman.
neşə. uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, maddələr

ÜCRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sapa. tunaqı. donaqı. tumağı

UCRA : Turuz Dictionary

uc. kən. yən. yen. yan. yant. kəngir. kənğır. kənğar. > kənar. qol. çinər. kərin. kərit. qır. siçi. sırıq. sınır. qıyı. qıraq. cıraq. çövrə. çevrə. çərvə. çarvaz. çalvaz. > pərvaz. yörə. örə. ortam. ortalıq. aralıq. mihit. mühit. quru. ıssız, qırtı quytu yer. körük. koruq. korfəz. yalın. tanqa. tənha. sapa. ortandan, mərkəzdən uzaq olan. bir nəyin bitişi, yaxını

UCRA : Turuz Dictionary

-ucra, ucqar, uzaq, qıraq yer: çapıq yer

UÇRA : Turuz Dictionary

əl bə həlim. tərtələsik. fori.
uçra yemək: ayağ üstü tez yeyilən nərsə.
uçra yeməkxana: ayağ üstü yeyilən resturan. qulluqçuluqu tez, iti yapılan yeməkxana

UCRA : Turuz Dictionary

uc. kən. yən. yen. yan. yant. kəngir. kənğır. kənğar. > kənar. qol. çinər. kərin. kərit. qır. siçi. sırıq. sınır. qıyı. qıraq. cıraq. çövrə. çevrə. çərvə. çarvaz. çalvaz. > pərvaz. yörə. örə. ortam. ortalıq. aralıq. mihit. mühit. quru. ıssız, qırtı quytu yer. körük. koruq. korfəz. yalın. tanqa. tənha. sapa. ortandan, mərkəzdən uzaq olan. bir nəyin bitişi, yaxını

UCRA : Turuz Dictionary

-ucra, ucqar, uzaq, qıraq yer: çapıq yer

UÇRA : Turuz Dictionary

əl bə həlim. tərtələsik. fori.
uçra yemək: ayağ üstü tez yeyilən nərsə.
uçra yeməkxana: ayağ üstü yeyilən resturan. qulluqçuluqu tez, iti yapılan yeməkxana

ÜCRA : Turkish Turkish

çok uçta, kenarda ya da uzakta bulunan

ÜCRA : Turkish Risale

f. Pek uçta ve kenarda olan. Uzak. (Bu kelime, Arapça zannedilerek "hücra" yazılması yanlıştır.)

ÜCRÂ : Ottoman Turkish

uzak, pek uçta

ÜCRA : Ottoman Turkish

"f. Pek uçta ve kenarda olan. Uzak. (Bu kelime, Arapça zannedilerek ""hücra"" yazılması yanlıştır.)"

ÜCRA : Turkish Turkish Hukuk

Issız tenha, pek uçta bulunan

ÜCRA : Turkish English

adj. remote, out of the way, outlying, far-flung, obscure

ÜCRA : Turkish French

isolé/e, écarté/e, inculte, désert/e, retiré/e