Multilingual Turkish Dictionary

UCRAMAQ

UCRAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucarmaq. uc vermək. çıxmaq. bitmək.
düşümək. sataşmaq. uğramaq. qarşı gəlmək. qarşılamaq. sarkamaq. sarılmaq. raslamaq. tuşlamaq.
dağ dağa ucramaz, kişi kişqə ucrar.
tuşlanmaq. görünmək. buluşmaq. tapışmaq. raslaşmaq. təsadüfləşmək

UÇRAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

genq qalmaq. şaşıb qalmaq. təəccüb edmək.
görən kimi uçradım qaldım.
öşirmək. söndürmək.
uğramaq. raslamaq.
gör nələrə uçradıq.
uğura uçrasın

UCRAMAQ : Turuz Dictionary

gələrmək. qarşı gəlmək. yolğuşmaq. raslamaq

UCRAMAQ : Turuz Dictionary

tucramaq. tuşramaq. düşgəmək. raslamaq.
tuşramaq. düşrəmək. düçar olmaq

UCRAMAQ : Turuz Dictionary


önə gəlmək, çıxmaq, ucramaq, düşmək: görünmək. ilərmək.
buda bugün ilərmiş.
bir qaraltı gözümə ilərdi.
qovlar qamığ gölərdi, dağlar başı ilərdi (qardan qurtulub göründü), acun tını yelərdi (soluğu yelləndi, əsdi), tutu çiçək cərgəşür

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

mübtəla olmaq.
bu kəsələ uçralı, lal olmuş

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

düşmək.
damcıdan qaçıb yağmura düşmək

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

görüşmək. mulaqat edmək.
kimlə uçramaq istirsiz

UCRAMAQ : Turuz Dictionary

gələrmək. qarşı gəlmək. yolğuşmaq. raslamaq

UCRAMAQ : Turuz Dictionary

tucramaq. tuşramaq. düşgəmək. raslamaq.
tuşramaq. düşrəmək. düçar olmaq

UCRAMAQ : Turuz Dictionary


önə gəlmək, çıxmaq, ucramaq, düşmək: görünmək. ilərmək.
buda bugün ilərmiş.
bir qaraltı gözümə ilərdi.
qovlar qamığ gölərdi, dağlar başı ilərdi (qardan qurtulub göründü), acun tını yelərdi (soluğu yelləndi, əsdi), tutu çiçək cərgəşür

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

mübtəla olmaq.
bu kəsələ uçralı, lal olmuş

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

düşmək.
damcıdan qaçıb yağmura düşmək

UÇRAMAQ : Turuz Dictionary

görüşmək. mulaqat edmək.
kimlə uçramaq istirsiz