Multilingual Turkish Dictionary

UCSUZ

UCSUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucsuz bucaqsız: kərənsiz. < kərmək ( > bikəran (fars). bikəranə (fars)). yansız. qıraqsız. sınırsız

UCSUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucsuz bucaqsız. engin. ingin. çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < al: böyük). ğeyri məhdud. ğeyri məhdud. qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. sərhəddsiz. qıyısız. kənarsız. sahilsiz.- ucsuz bucaqsız: genişcə. çox geniş. ingin. engin. göz alabildiyiə.- ucsuz bucaqsızlıq: inginlik. enginlik. çəksizlik. hədsizllik

UCSUZ : Turuz Dictionary

kənarsız. bucaqsız. burcaqsız. sonsuz. təksiz

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: ucursuz qıcarsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız. (qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət)

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: dal.
dal ova: ucsuz bucaqsız çöl.
dalay: çöl

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: ucsuz qırasız

UÇSUZ : Turuz Dictionary

uçuğsuz. uçursuz. qoşsuz. ruhsuz

UCSUZ : Turuz Dictionary

kənarsız. bucaqsız. burcaqsız. sonsuz. təksiz

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: ucursuz qıcarsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız. (qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət)

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: dal.
dal ova: ucsuz bucaqsız çöl.
dalay: çöl

UCSUZ : Turuz Dictionary

-ucsuz bucaqsız: ucsuz qırasız

UÇSUZ : Turuz Dictionary

uçuğsuz. uçursuz. qoşsuz. ruhsuz

UCSUZ : Azerbaijani English Dictionary

s. endless, immense, limitless, boundless; [karandaş və s.] pointless

UÇSUZ : Turkish German

endlos, grenzlos