Multilingual Turkish Dictionary

UCUZLAMAQ

UCUZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > uçuzlamaq.
boşuqmaq. boşarmaq. boşalmaq. enmək. düşmək. enilmək.
xor, alçaq görmək. korlamaq. alçatmaq. təhqir edmək.
bəy onu ucuzladı.
dəğər verməmək. aşağılamaq. xor görmək

UCUZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sustalmaq

UÇUZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > uçuzlamaq.
boşuqmaq. boşarmaq. enilmək.
dəğər verməmək. aşağılamaq. xor görmək

UCUZLAMAQ : Turuz Dictionary

alçatmaq. yalçatmaq. engilləmək. yüngülləmək. pəst, xar, təhqir edmək

UCUZLAMAQ : Turuz Dictionary

alçatmaq. yalçatmaq. engilləmək. yüngülləmək. pəst, xar, təhqir edmək