Multilingual Turkish Dictionary

UFACIQ

UFACIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ufacaq. ufaraq. bir az. maydacıq. bit dək. kiçicik.
toyuğun, maldavar dırnağının, başayağın ufacıq tüklərin yandırmaq: qorsalamaq. qarslamaq. qoğsalamaq

UFACIQ : Turuz Dictionary


köpdəndə köp minlər könül qıranlar, çalışda qur bir ufacıq könül sən. (köpdəndə köp: çoxdan çoxdur)

UFACIQ : Turuz Dictionary

parçacıq

UFACIQ : Turuz Dictionary


köpdəndə köp minlər könül qıranlar, çalışda qur bir ufacıq könül sən. (köpdəndə köp: çoxdan çoxdur)

UFACIQ : Turuz Dictionary

parçacıq

UFACIQ : Az Turkish Farsi

صخیلی کوچک و خرد