Multilingual Turkish Dictionary

UL

UL : Arin Turkish Etimology Dictionary

oluş. oluşum. doğuş.
ula. təməl. əsas. kök.
işarət. nişan. iz.
oğul.
ol. kök. dək. bek. bey. pey. təməl. him.
ev ulı.
dam ulı: duvar himi.
yaşam ulı.
ulun sökdü, evin yaxdı.
ulun bilsə, yolun bilər.
ula. zəncir

ÜL : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyük. yekə. gen

UL : Turuz Dictionary

-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan. aristokrat

ÜL : Turuz Dictionary

el. yad. yabançı. qərib.
ül düşmək: ülə düşmək: ayrı düşmək. yad, qərib düşmək

UL : Turuz Dictionary

-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan. aristokrat

ÜL : Turuz Dictionary

el. yad. yabançı. qərib.
ül düşmək: ülə düşmək: ayrı düşmək. yad, qərib düşmək

UL : Az Turkish Farsi

: فعل امر از مصدر «اولوشماق» كه در تركي قديم به معاني
به هم رسيدن، گير كردن، زودتر رسيدن، برخورد كردن، درخشش و … بوده است. (← ايل و اول) اولا (ula)
فعل امر از «اولاماق» (وصل كردن) اولاتماق (ulatmaq)
به هم وصل كردن، متّصل كردن.
به عوعو وا داشتن سگ و امثال آن. اولار (ular)
طناب، نوعي طناب كوتاه، افسار مخصوص گوساله كه قسمتي از آن سه رشته‌‌اي است كه در شاخ و پوزة گوساله قرار مي‌گيرد. اولاشديرماق (ulaşdırmaq)
به هم متّصل كردن.
وادار نمودن دسته جمعي سگها به پارس و عوعو
اولاشماق (ulaşmaq)
زوزه كشيدن دسته جمعي سگها يا گرگها.
به هم پيوستن، در گير شدن رشته‌هاي نخ يا ريسمان. اولاشيق (ulaşıq)
به هم پيوسته، متّصل. اولاق (ulaq)
متّصل، به هم وصل شده.
وصله.
وابسته، عامل، نوكر. اولالى (ulalı)
متّصل، به هم وصل شده. اولاما (ulama)
اتّصال، عمل وصل.
زوزه، عوعو.
بند، طناب، طناب كوتاه.
تشريفات و اهنّ و تلب. اولاما–ساپلاما (ulama-saplama)
دنباله، عواقب.
گره زدن و بستن.
تشريفات، اهنّ و تلپ. اولاماق (ulamaq)
به هم وصل كردن، متّصل كردن دو چيز دراز.
زوزه كشيدن سگ، صداي طولاني دادن سگ، گرگ و امثال آنها. اولانماق (ulanmaq)
به هم وصل شدن، متّصل شدن. اولدوز (ulduz) = اولّوز (ulluz)
ستاره.
مجازاً به معني زيبارو، وجيه.
نام نژادي از اسبهاي قشقايي.
نامي براي دختران. اولدوز پوْخو (ulduz poxu)
كرم شبتاب. اولدوز وورماق (ulduz vurmaq)
دچار بلاي آسماني شدن. اولْق (ulq)
علق، علاقه، تمايل.
يورش، حمله. (← اورْق) اولق اوْلماق (ulq olmaq)
با عشق و علاقه به طرف كسي حمله ور شدن. اولقوتلاماق (ulqutlamaq)
بلعيدن، حركت غذا از دهان به معده. قورت دادن، تند تند خوردن. اولقوتماق (ulqutmaq) = اولقوندورماق (ulqundurmaq)
قورت دادن، بلعانيدن. اولَنگ (ulәng)
تاختن، با اسب تاختن. اولَنگ ائدمك (ulәng edmәk)
تاختن. اولنگ كش (ulәng kәş)
در حال تاخت. اولو (ulu)
پيچ، تاب. اولوس (ulus)
طايفه، ايل، قبيله. (به اعتبار اينكه از اتّصال خانواده‌ها و طايفه‌ها به وجود آمده است.) ائل-و-اولوس (ايل و قبيله) اولوشماق (uluşmaq)
زوزه كشيدن دسته جمعي.
به هم وصل شدن. اولوماق (ulumaq)
عوعو كردن، زوزه كشيدن.
به هم وصل كردن. اولو وئرمك (ulu vermәk)
تاب دادن، پيچ دادن