Multilingual Turkish Dictionary

ULAT

ULAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

bağla. yapla. vəsl elə.
ip ulat: ip at. ip bağla.
bağlayıcı. birləşdirici

ULAT : Turuz Dictionary

yük heyvanı. yabı

ULAT : Turuz Dictionary

qaldır. apar. yıbar. yubar. çatdır. ilət. daşıt. yolla. yönət. barıt. varıt. bardır. vardır. barqız. göndər. getqüz. dəğirt. hidayət ed

ULAT : Turuz Dictionary

irtət. yetir. çatıt.
bunu ona ulat.
qurd, it kimi səs çıxartıtmaq.
uşağı vurub ulatdı.
uzat!.
əlin ulat.
ayağın çox ulatma

ULAT : Turuz Dictionary

yük heyvanı. yabı

ULAT : Turuz Dictionary

qaldır. apar. yıbar. yubar. çatdır. ilət. daşıt. yolla. yönət. barıt. varıt. bardır. vardır. barqız. göndər. getqüz. dəğirt. hidayət ed

ULAT : Turuz Dictionary

irtət. yetir. çatıt.
bunu ona ulat.
qurd, it kimi səs çıxartıtmaq.
uşağı vurub ulatdı.
uzat!.
əlin ulat.
ayağın çox ulatma

ULAT : Turkish Risale

Demir örs. * Üstünde keş kurutulan taş

ULAT : Ottoman Turkish

Demir örs. * Üstünde keş kurutulan taş