Multilingual Turkish Dictionary

ULULAMA

ULULAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ululama, sayqı deyimi: cənab

ULULAMA : Turuz Dictionary

ulucama. ululayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

ULULAMA : Turuz Dictionary

yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ağırlama. ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt

ULULAMA : Turuz Dictionary

ulucama. ululayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

ULULAMA : Turuz Dictionary

yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ağırlama. ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt

ULULAMA : Turkish Turkish

ululamak eylemi

ULULAMA : Turkish French

apothéose [la]