Multilingual Turkish Dictionary

ULULUQ

ULULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyüklük. sonsuzluq.
gələcək. iqbal.
seçgin. gözdə. güzidə.
böyüklüq.
uluğluq tanqıriqa: böyüklük onundu.
əsgilik. köhnəlik. yaşlılıq.
mocudiyyət. heyə’t. varlıq. güclük.
ululuq edmək:. kibirlənmək

ULULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

berimlilik. verimlilik. kərimül nəfs. böyüklük. heşmət. əzəmət. şovkət. əzəmət. kibriya. tansuq. tanrılıq. yaşlılıq. qocalıq. ucalıq. ulaqanlıq. ullağanlıq. böyüklük. kəramət. ulumsulıq. boysanış. badlanış. mənlik. danqarış. kibr. tiklik. diklik. böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. ehtişam. kibarlıq

ULULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. möhtəşəmlik

ULULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uluğluq. ululuq. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar

ULULUQ : Turuz Dictionary

ululuk. qazaçat. qurum. böyüklük

ULULUQ : Turuz Dictionary

kişilik. salğarlığ. kibarlıq.
ululuq budalası: kişilik, salğarlığ, kibarlıq dəlisi

ULULUQ : Turuz Dictionary

uluğluq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq

ULULUQ : Turuz Dictionary

ululuk. qazaçat. qurum. böyüklük

ULULUQ : Turuz Dictionary

kişilik. salğarlığ. kibarlıq.
ululuq budalası: kişilik, salğarlığ, kibarlıq dəlisi

ULULUQ : Turuz Dictionary

uluğluq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq

ULULUQ : Az Turkish Farsi

والا مقامی
بزرگی
تعالی