Multilingual Turkish Dictionary

ULUQ

ULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğu. ulu. (ilahi. tansuq).
tanrıya bağlı, ilgili, ilgəli ilintili.
ulsuq. çox yetərli, güclü, gözəl.
böyük. kalan. sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli. izzəti nəfsli

ULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uluğ.
ulu. ulğan. ulqan. kətə. cəsim. kalan. bayıq. böyük. ə;ٍzəm. cəlil. kəbir. qonuq. yekə.
yuluq. yoluq. qacamış. əsqi. yıpraq.
böyük. ulu. yücə.
arıq uluq köçməsin.
uluq ay: ilin
uluq oğlaq ay;dan sonra gələn bölümü. yaz ortası.
uluq oqlaq ay: ilin
oğlaq ay;dan sonra gələn bölüm. oğlaqların böyüduğü çağ.
ağır. çətin.
uluğ tınığ: ağır nəfəs.
uluğ işlər.
uluğ yük: ağır məsuliyyət.
yaş.
atın omuzbaşı.
ağır.
o uluğ tındı: ağır nəfəs aldı.
ulu. yücə. yüksək. mübarək.
altın uluq taqa: som sırmalı taqa. qızıl sırma ilə işlənmiş parça topu

ÜLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülük. ölük. pay. ox. nəsib. hissə

ÜLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülük.yüyə. lülə

ÜLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülük. gürüm ibrik əmziyi düdüyü. budaq. qol. çıxıntı

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ.
ulus. alıs. alus. (< al. ul). uca. uzaq.
siz çox ulus geddiniz.
ülkən. üləkən. böyük

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. uca. böyük. güclü. (məhib. şukuhlu. hişmətli. alirütbə. aliməqam. qabil. bərcəstə)

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. tanrı.
el sılayar aş verər, uluğ sılar baş verər. (sılayar: sılar: lütf edər ).
uluğ sevgi ərşilməyi güc olsa, kiçik sevgi, bağça gülü oxşarı, hər könüldə gül verər. (uluğ: böyük). (oxşarı: kimi).
uluqlarla uluq bol, eniklərə göstər yol. (böyük kişilərlə oturub öğrəş). (eniklərə: kiçiklərə).
kiçik uluğ duruşmaz, qırqı sunğur qarışmaz. (duruşmaz. qarşıtmaz. muqabilə edməz).
kiçiyin kəmçiğin, uluğ çəkər. (kəmçik: kəmçək: xəta. təqsir. səhv. iştibah).
uluğ başlı: əkə ükə. əmin ağıllı. –el əkə ükələri

ULUQ : Turuz Dictionary


uluq oyuq qurnaqdan: böyük fikir xiyallardan.
ip sırılıb tuynaqdan, uluq oyuq qurnaqdan

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. ərcəh.
yaxşı demək kaşki deməkdən uluğ

ULUQ : Turuz Dictionary

-kiçi uluğ duruşmaz, qırqı qarqa qarışmaz

ULUQ : Turuz Dictionary

-luluğ buldun, qulluğunda bulunqıl!.(böyük kişiyə rasladın, qulluğ qıl). (bu söz kişini, böyüklərə qarşı, böyüklərin qatında, yuturqanlığa, qulluğa tapşırır)

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. ulu. ulqa. ülgə. çoğ. çuğa. böyük.
elin ülgəsi.
uluğ ay: yayın orta ayı. hər nəyi bolluğ çağı.
ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol)

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük.
(< ülmək: bölmək). dərs. sərməşq. (ibrət).
buda sizə ülük.
ülgə. ülg. (< ülmək: bölmək). pay. hissə.
küsənin ülgü dadlı olur.
yanan oddan ülg alan: ipi qırıq. çox iti olan.
istandard. simbolik. simgəlik. modellik

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. qismət. nəsib.
ülük olsunnəsib olsun.
ülükü kəsik:
ülüklü: baxlı

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. ülgü.
nimunə. məsdurə.
model.
ibrət. dərs. sərməşq.
buda sizə ülük olsun

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. ülüş. bölük. səhm. bəhrə

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ.
ulus. alıs. alus. (< al. ul). uca. uzaq.
siz çox ulus geddiniz.
ülkən. üləkən. böyük

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. uca. böyük. güclü. (məhib. şukuhlu. hişmətli. alirütbə. aliməqam. qabil. bərcəstə)

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. tanrı.
el sılayar aş verər, uluğ sılar baş verər. (sılayar: sılar: lütf edər ).
uluğ sevgi ərşilməyi güc olsa, kiçik sevgi, bağça gülü oxşarı, hər könüldə gül verər. (uluğ: böyük). (oxşarı: kimi).
uluqlarla uluq bol, eniklərə göstər yol. (böyük kişilərlə oturub öğrəş). (eniklərə: kiçiklərə).
kiçik uluğ duruşmaz, qırqı sunğur qarışmaz. (duruşmaz. qarşıtmaz. muqabilə edməz).
kiçiyin kəmçiğin, uluğ çəkər. (kəmçik: kəmçək: xəta. təqsir. səhv. iştibah).
uluğ başlı: əkə ükə. əmin ağıllı. –el əkə ükələri

ULUQ : Turuz Dictionary


uluq oyuq qurnaqdan: böyük fikir xiyallardan.
ip sırılıb tuynaqdan, uluq oyuq qurnaqdan

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. ərcəh.
yaxşı demək kaşki deməkdən uluğ

ULUQ : Turuz Dictionary

-kiçi uluğ duruşmaz, qırqı qarqa qarışmaz

ULUQ : Turuz Dictionary

-luluğ buldun, qulluğunda bulunqıl!.(böyük kişiyə rasladın, qulluğ qıl). (bu söz kişini, böyüklərə qarşı, böyüklərin qatında, yuturqanlığa, qulluğa tapşırır)

ULUQ : Turuz Dictionary

uluğ. ulu. ulqa. ülgə. çoğ. çuğa. böyük.
elin ülgəsi.
uluğ ay: yayın orta ayı. hər nəyi bolluğ çağı.
ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol)

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük.
(< ülmək: bölmək). dərs. sərməşq. (ibrət).
buda sizə ülük.
ülgə. ülg. (< ülmək: bölmək). pay. hissə.
küsənin ülgü dadlı olur.
yanan oddan ülg alan: ipi qırıq. çox iti olan.
istandard. simbolik. simgəlik. modellik

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. qismət. nəsib.
ülük olsunnəsib olsun.
ülükü kəsik:
ülüklü: baxlı

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. ülgü.
nimunə. məsdurə.
model.
ibrət. dərs. sərməşq.
buda sizə ülük olsun

ÜLÜQ : Turuz Dictionary

ülük. ülüş. bölük. səhm. bəhrə

ULUQ : Az Turkish Farsi

بزرگ
عظیم
کبیر
محترم