Multilingual Turkish Dictionary

ULUSU

ULUSU : Turuz Dictionary


ulular ulusu: paydaçı. tanrı

ULUSU : Turuz Dictionary


böyügü.
milləti.
sözün ulusu, qoyar ulusu, qorar ulusu. (qoyar: bərkidər. bərqərar edər). (qorar: qoruyar)

ULUSU : Turuz Dictionary

öyügü.
böyügü.
milləti.
sözün ulusu, qoyar ulusu, qorar ulusu. (ulusu: milləti)

ÜLÜŞÜ : Turuz Dictionary

-ulu ülüşü: ulu ülşü: böyük bölüyü, qisməti.
yaşamın ulu ülşü yuxuya gedir

ULUSU : Turuz Dictionary


ulular ulusu: paydaçı. tanrı

ULUSU : Turuz Dictionary


böyügü.
milləti.
sözün ulusu, qoyar ulusu, qorar ulusu. (qoyar: bərkidər. bərqərar edər). (qorar: qoruyar)

ULUSU : Turuz Dictionary

öyügü.
böyügü.
milləti.
sözün ulusu, qoyar ulusu, qorar ulusu. (ulusu: milləti)

ÜLÜŞÜ : Turuz Dictionary

-ulu ülüşü: ulu ülşü: böyük bölüyü, qisməti.
yaşamın ulu ülşü yuxuya gedir

ULUSU : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Yüce, kutlu su

ULUSU : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
yüce, kutlu su