Multilingual Turkish Dictionary

UMA

UMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umaça. girdə nəsnələrə deyilir. uma gəmiyi. budun gəmiyi.
umaq. sümük.
umma. umacı. xuxu. xoxan. cocuqları qorxutmaq üçün xiyalı, adı var özü uox varlıq

UMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umac. ümid. arzu. əriz. əriş

UMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umay. umqay.
gözlər. müntəzir.
qoyma uma: qoyma gözlər.
qaldım uma: gözlər qaldım.
ana. nənə.
qonaq.
uma gəlsə, qut gəlir.
gəlsə qalı, yarlıq bulub, yuncuq uma, gəldür, anığ bulmuş aşıq, tutma uma: gəlsə əgər, sevgi, ehsan güdərək, umaraq, yoxsul qonaq, gətir, hazır olan aşı, umdurma onu, gözlətmə onu.
uma gəlsə qut gəlir

UMA : Turuz Dictionary

simge. onqun. simbol

UMA : Turuz Dictionary

ümid. güdü.
güdü üzülmədim, sən gələcəksin.
umay. əmi.
umay. əmi

UMA : Turuz Dictionary

um. ümüt. baxt. şans.
umam köməyim: umacağım yardımım.
uması yatmış: şansı qurumuş

UMA : Turuz Dictionary

-yaşırqa gedsin yana, sırlar olsun aşikar, kimi uma, kim qana? göz, gördüğün inanar

UMA : Turuz Dictionary

ona. onğa. ana. ənə. nənə.
bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.
ümid. umud

UMA : Turuz Dictionary

simge. onqun. simbol

UMA : Turuz Dictionary

ümid. güdü.
güdü üzülmədim, sən gələcəksin.
umay. əmi.
umay. əmi

UMA : Turuz Dictionary

um. ümüt. baxt. şans.
umam köməyim: umacağım yardımım.
uması yatmış: şansı qurumuş

UMA : Turuz Dictionary

-yaşırqa gedsin yana, sırlar olsun aşikar, kimi uma, kim qana? göz, gördüğün inanar

UMA : Turuz Dictionary

ona. onğa. ana. ənə. nənə.
bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.
ümid. umud

UMA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: KızAnlamı: Hediye, armağan. Konuk, misafir

UMA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
hediye, armağan.
konuk, misafir

UMA : English Turkish

n. bir kadın adı; Hint tanrıçası Devi'nin bir tür fiziki hali

UMA : English Turkish

n. (Japonca) "at", Çin burç işareti

uma : تورکجه تورکجه

[آد]
آنا.
ائوه گلن قوْناق. {دیوان لغات تورک ده ایشله نیبدیر}