Multilingual Turkish Dictionary

UMACI

UMACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

(uşaqları qorxutma sözü). öcü. abacı. xuxan. qoxur. əbə umacı. qorxulu, xoflu heyvan. xuxu. qaragul. qaragül. qaraqıncalaz. qaraqıncalız.
öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, məxluq: qalamanqozan

UMACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

uma. umma. xuxu. xoxan. cocuqları qorxutmaq üçün xiyalı, adı var özü uox varlıq. ummacı. qonculus. qərə qonculus. yabanı qul. xoxan. qəbirdən çıxan ölünü andıran şəbəh. vampir.
umduçı. dilənçi.
ummacı. tünqür. tonqur. albastı. alabucu. pəri. qul. dev. cin. qaraqulaq. qul. dev.
uşağı qorxutmaq üçün söylənir. cidos. qaqıcı. qoqıcı. xuxu. xoxucu. xortlaq. uşaq qorxudan. öcü. cin. almostı < albastı.
qəbir umacı çıxmaq: xopulmaq. xoflanmaq. xortlanmaq

UMAÇI : Turuz Dictionary

qavançı. atıcı. salğatçı. nişançı

UMAÇI : Turuz Dictionary

qavançı. atıcı. salğatçı. nişançı

UMACI : Az Turkish Farsi

اموجودی خیالی برای ترساندن کودکان

UMACI : Turkish Turkish

küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş düşsel yaratık

UMACI : Turkish English

n. bogyman, bogy, bogey, bugbear, bugaboo, Bogie, golliwog

UMACI : Turkish French

croque-mitaine [le]