Multilingual Turkish Dictionary

UMBRAGE

UMBRAGE : English Azerbaijani Turkish

I. take umbrage incimək, küsmək, sınmaq II. örtük, kölgə, sayə

UMBRAGE : English Turkish Redhouse

um.brage^m'brîc isim
gücenme, alınma.
gölge.
gölge yapan şey (ağaç)