Multilingual Turkish Dictionary

UMUQ

UMUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümit. dəstək. dayanaq.
sığınma

UMUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umaq. yumuq. umluq. umma. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. obrıq. hoprıq. öprük. təmə;. tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. qaplıca. qapcıq. ıslaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

UMUQ : Turuz Dictionary

güdülü. sorğalı. irkək. irkəli. ərköyül. arzulu. armanağ. istəkli. təmənnalı

UMUQ : Turuz Dictionary

mütəvvəqqe'

UMUQ : Turuz Dictionary

-umac itir, umucu ölür, umuq (umud) qalır. (umac: amac) (amac gözdən itir, unudulur, umucu ölür, umuqa (umuda) ölüm yoxdur)

UMUQ : Turuz Dictionary

umuğ. ümid

UMUQ : Turuz Dictionary

umsunuq. yoldakı umut. gözdə olan, içdə olan özlənti, bəklənti.
umut versən birinə, umuq doğar içində.
umuq uzar yarına, sarar səni şarına. (şarına: qozuna. daşşağına).
nə umud gedənə, nə umuq gələnə, həp güvən içinə,çevrən olmasın vecinə.
umuq yoxsa umutların kor olar

UMUQ : Turuz Dictionary


yolda olan umut.
intizar.
güvənc umud daddırar, umud umuq doğdurar. (umuq: intizar)
bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar.
unutma umud, doğursun umuq, unutdun umut, boğursun umuq. (umuq: bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar).
gözü yolda).
umutla yaşayan umuq köçər.
umutlu yaşayan umar köçər. (umar köçər: gözü yolda gedər).
umuq edinir, umut yaşanır. (umuq: güman. umacaq).
bu gün yaşadığın umut adlanır, yarınkı umuq.
unutma umud, doğursun umuq, unutdun umut, boğursun umuq. (umuq: bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar).
dünü unut, indiyə urut, yarına durut, ertirə umuq, ilgəri utut. (urut: çalış. vuruş). (durut: dirəniş. muqavimət). (ilgəri
iləriyə.gəlquca). (utut: utuş. qələbə).
soluq varca, umut var, yarın varca , umuq var.
umut daddır ağızda olur, umuq addır, yarınlar dadır.
yarına umut çatmaz, bu gün umuq dadmaz.
qonşudan umma umuq, evində olsun umut.
qonşuya olsa umuq, evdən qalanmaz umut.
umut içində doğar, umuq yol üsdə durar.
evində olsa umut, qonşuya olmaz umuq

UMUQ : Turuz Dictionary

-qata umut qata umuq yaratır. (qata
kətə. yekə. böyük)-gələn çönmüş, gedən köçmüş, dünü itmiş, günü yetmiş, umuq qalar yarına

UMUQ : Turuz Dictionary

-keçdiyin yeri unut, getdiyin yerə umuq

UMUQ : Turuz Dictionary

intizar. təvəqqü

ÜMÜQ : Turuz Dictionary

ümük. sakit. səssiz.
ümük uşaq

UMUQ : Turuz Dictionary

güdülü. sorğalı. irkək. irkəli. ərköyül. arzulu. armanağ. istəkli. təmənnalı

UMUQ : Turuz Dictionary

mütəvvəqqe'

UMUQ : Turuz Dictionary

-umac itir, umucu ölür, umuq (umud) qalır. (umac: amac) (amac gözdən itir, unudulur, umucu ölür, umuqa (umuda) ölüm yoxdur)

UMUQ : Turuz Dictionary

umuğ. ümid

UMUQ : Turuz Dictionary

umsunuq. yoldakı umut. gözdə olan, içdə olan özlənti, bəklənti.
umut versən birinə, umuq doğar içində.
umuq uzar yarına, sarar səni şarına. (şarına: qozuna. daşşağına).
nə umud gedənə, nə umuq gələnə, həp güvən içinə,çevrən olmasın vecinə.
umuq yoxsa umutların kor olar

UMUQ : Turuz Dictionary


yolda olan umut.
intizar.
güvənc umud daddırar, umud umuq doğdurar. (umuq: intizar)
bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar.
unutma umud, doğursun umuq, unutdun umut, boğursun umuq. (umuq: bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar).
gözü yolda).
umutla yaşayan umuq köçər.
umutlu yaşayan umar köçər. (umar köçər: gözü yolda gedər).
umuq edinir, umut yaşanır. (umuq: güman. umacaq).
bu gün yaşadığın umut adlanır, yarınkı umuq.
unutma umud, doğursun umuq, unutdun umut, boğursun umuq. (umuq: bəkləş. bəkləyiş. güdüş. gütgəniş. gözləyiş. intizar).
dünü unut, indiyə urut, yarına durut, ertirə umuq, ilgəri utut. (urut: çalış. vuruş). (durut: dirəniş. muqavimət). (ilgəri
iləriyə.gəlquca). (utut: utuş. qələbə).
soluq varca, umut var, yarın varca , umuq var.
umut daddır ağızda olur, umuq addır, yarınlar dadır.
yarına umut çatmaz, bu gün umuq dadmaz.
qonşudan umma umuq, evində olsun umut.
qonşuya olsa umuq, evdən qalanmaz umut.
umut içində doğar, umuq yol üsdə durar.
evində olsa umut, qonşuya olmaz umuq

UMUQ : Turuz Dictionary

-qata umut qata umuq yaratır. (qata
kətə. yekə. böyük)-gələn çönmüş, gedən köçmüş, dünü itmiş, günü yetmiş, umuq qalar yarına

UMUQ : Turuz Dictionary

-keçdiyin yeri unut, getdiyin yerə umuq

UMUQ : Turuz Dictionary

intizar. təvəqqü

ÜMÜQ : Turuz Dictionary

ümük. sakit. səssiz.
ümük uşaq

UMUQ : Az Turkish Farsi

اامید. آرزو. التجاء