Multilingual Turkish Dictionary

XÜLYA

XÜLYA : Azerbaijani English Dictionary

i. illusion, fantasy, fancy; unreal dream; boş xülya idle fancy; xülya yaratmaq to create illusion

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

duysuq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

düşləm

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

görüngü

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

görüntü

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

görünüm

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

kölgə

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

qaraltı

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

quruntu

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

quruntu

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

quruntu

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynası

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynatı

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynuş

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

oysuq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

salım

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

salqım

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanaq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanıq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanırı

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanrı

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanyaq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

uynuş xiyal. malixulya. melankoli. halusinasyon. fantezi. xiyali. şəbəh. xiyalat. vəhm. təxəyyülat

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansıq

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansım

XULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansış

XÜLYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] Xeyal, xeyalet, xamxeyal, fantaziya. Birdən lap qulağının dibində eşidilən qəfil bir qışqırıq Qadiri bu xülyala-rından ayırdı. Ə.Əbülhesen. Haman bu Ya-lınçaq bəy də Baniçiçəyi almaq xülyasına düşmüşdü. M.Rzaquluzade. Həmid bu mə-sud şirin xülyalara o qədər dalır ki, balaca Müslümün başını onun dizinə qoyaraq, yu-xuladığını hiss etməyir. Ə.Memmedxanlr.