Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRSİZ

XƏBƏRSİZ : Azerbaijani English Dictionary

z.
uninformed, ill-informed, unaware [of]; unconversant [with];
without news / information

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

iliksiz
yaxşı yamandan küsmüş, yaman ondan biliksiz, yaman izlər yaxşını, yaxşı ondan biliksiz. (biliksiz: xəbərsiz)

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilinsiz
bilinsiz gələr bilinsiz köçər, gələn dünya, keçən dünya

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çalcar salcar. sorağsız.
sizə demişdimki ora çalcar gedməyin

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

duyuqsuz oxçun

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

irtişsiz

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

salasız
siz eybələ dosdun içində salasız qalanda, qara eldən nə güdüm artıq

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

salıqsız
üzüm bitir, üzüm çürür, asma ondan salıqsız. (asma: möv)

XƏBƏRSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yetisiz

XƏBƏRSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
Xeber vermeden, de-meden, soruşmadan, qabaqca bildirmeden; icazesiz. Bir gün xanlara tamaşaya gələn qızların içində Iskəndərin bacısı Leyla da var idi, qardaşından xəbərsiz qızlara qo-şulub gəlmişdi. E.Sultanov. [Növreste:] Məndən xəbərsiz məni necə ərə verərsən? Ə.Haqverdiyev.
Melumatsrz, biliksiz. Işlərdən tama-milə xəbərsizdir.
məc. Qayğrsrz, heç bir şeyin fikrini, derdini çekmeyen. Səriyyə xala geri döndü və iki körpə qız uşağının hər şeydən xəbərsiz (z.) yatdığı tərəfə baxdı.. M.İbrahimov. □ Xəbərsiz olmaq
melumatr, xeberi ol-mamaq.
.[Perşan] bütün günü evdən çıx-madığını, kino məsələsindən xəbərsiz oldu-ğunu gizlətsə də, hər halda marağını yatıra bilmədi. M.İbrahimov.
XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZbax xəbər-ətər-
siz. Xəbərsiz-ətərsiz itmək. Xəbərsiz-ətərsiz yox olmaq.
[Serdar:] Xəbərsiz-ətərsiz gedib,
. bu gün ovçu Ağabala bazarda elə sözlər danışırdı ki... S.Rehimov.