Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRSİZLİK

XƏBƏRSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. lack of information / news

XƏBƏRSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilgisizlik bilbəkəndik. bilməzlik

XƏBƏRSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yuxu
bu yuxu beyinləri işdən salar

XƏBƏRSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Heç bir xeber,
melumat olmama.
Melumatsrzlrq, biliksizlik, xeberi ol-mama.