Multilingual Turkish Dictionary

XƏFİF

XƏFİF : Arin Turkish Etimology Dictionary

dinc. qolay. uyanıq. diqqətli

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

çala yüngül. yuvaş. balay.
çala qanamaq: yüngül qanamaq.
çala yemək:yüngül yemək.
çala səslə: yuvaş səslə.
çala çala oyandı: balay balay oyandı-bir çala çağ keçdi: bir çala salım, qısa zaman keçdi.
çala yuxulu: yuxusu yüngül olan.
çala yorqan:

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

etgisiğ, əsəri az olan

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

əfil yumşaq.
əfil yeriş.
əfil əfil yırlamaq.
əfil əfil əsən yellər

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

əriç

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

ərik

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

ərim

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

ərip

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

əris
səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq)

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

ılıq

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

ılqın

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kağazaq

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kav

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kavaz

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kavazaq

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kavqaz

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kavuf

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

keşəl yüngül. mulayim

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kov

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kovaz

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kovqaz

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kovşaq yavaş.
kovşaq təpgin: yavaş timpo

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kovuf

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

köfül

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kövəg
köfül köfül yel əsməyə başları

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kövəgə

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

kövül

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

salqın

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

səpik

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

səvik

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

silik

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

sıyap

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yeğni

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yelvə

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yencə

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yoşaq yüngül

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yuka (yufa)

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yumşaq

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yumuşaq

XƏFİF : Turuz Farsca - Türkce

yüngül

XƏFİF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Mülayim, yüngül, yum-şaq. Xəfif yel.
Indi çöldə xəfif meh əsdiyi üçün hava bayaqkı qədər bürkü deyildi. İ.Əfendiyev. Xəfif axşam küləyi əsir, şə-hərdə yavaş-yavaş işıqlar alışırdı. Ə.Mem-medxanlr.
Zerif, ince. çox çəkmədi ki, qızın ya-naqlarında xəfif bir qızartı göründü. M.Hüseyn. Zaldakıların üzü xəfif bir gülüşlə işıqlandı. M.İbrahimov. // Zeif, yün-gül. Xəfif sazaq.
Dünyanın sevinci də, kədəri də ikidir. Biri yüngül, keçəri
xəfif dumana bənzər. R.Rza. [Xosrov]
.sahildə əyləşib xəfif şırıltıya qulaq asırdı. B.Bayra-mov. Qonaqlara şərbət, çay təqdim edən qulluqçuların ayaqlarının xəfif tappıltı-sından başqa, [sarayda] heç bir başqa səs eşidilmirdi. P.Makulu. □ Xəfif eləmək (etmək)
azaltmaq, zeifletmek. Basıb pəncərəni, qapını kip-kip; Lampanın odunu eləyib xəfif. H.K.Sanrlr.

XƏFİF : Azerbaijani English Dictionary

s. quiet; low, silent, still, soft, gentle; faint, smooth; light; xəfif hərəkət gentle / smooth movement; xəfif səs mellow soft sound; xəfif külək light wind; çayın xəfif şırıltısı gentle murmur of a river; xəfif səslə danışmaq to speak* in a low voice, to speak* in hushed / low tones