Multilingual Turkish Dictionary

XƏFƏLƏNMƏK

XƏFƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

xəfəgənmək. gəpəgənmək < qapaqanmaq. kəmişmək. qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq

XƏFƏLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Xefe bir yere çekil-
mek, daldalanmaq.

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

uçuqmaq.
tınım ( nəfəsim.
dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

oğuzmaq

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

ükünmək. basınmaq

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

uçuqmaq.
tınım ( nəfəsim.
dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

oğuzmaq

XƏFƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

ükünmək. basınmaq

XƏFƏLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* prevented from coming in / from penetrating into [of air]