Multilingual Turkish Dictionary

XƏTBAŞI

XƏTBAŞI : Turuz Farsca - Türkce

çatbaşı sətir başı

XƏTBAŞI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Kişilerde saçrn gicgah te-refde qulağrn qabağrnda olan hissesi. [Bu-daq:] Yeznəm məni görcək yerindən qalxıb içəridə var-gəl eləməyə, arabir sol əli ilə xətbaşını qaşımağa, gah da bığlarını əlləş-dirməyə başladı. Ə.Veliyev. [Şerifzadenin] qısa xətbaşısı əmmaməsinin altından çıx-mışdı. P.Makulu.

XƏTBAŞI : Turuz Dictionary

çatbaşı. sətir başı

XƏTBAŞI : Turuz Dictionary

çatbaşı. sətir başı