Multilingual Turkish Dictionary

XADİM

XADİM : Azerbaijani English Dictionary

i.
dövlət xadimi statesman*; ictimai xadim public man* / figure; siyasi xadim political figure; inqilabi xadim revolutionary; elmi xadim scientist, man* of science; mədəniyyət xadimi cultural worker; əməkdar xadim honoured worker; əməkdar elm xadimi Honoured Scientist; əməkdar incəsənət xadimi Honored Art Worker; din xadimi minister of religion

XADİM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
köhn. Xidmet eden, xidmetçi.
Her hansr ictimai fealiyyet sahesinde özünü göstermiş, xidmetleri olan şexs. Elm xadimi. Ictimai xadim. Siyasi xadim.
Ziya-fətdə ölmüş xəlifə Müstərşidbillahın qızları, cariyələri, Bağdadın musiqi və incəsənət xadimləri və sairləri iştirak edirdi.
M.S.Ordubadi.

XADIM : Az Turkish Farsi

ص.عقیم. (گویش جلفا)