Multilingual Turkish Dictionary

XALACAN

XALACAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xalaya nevazişle müraciet. Xalacan, bir bizə gəlsənə!
[Yunus xala-srna:] Bu nədir, xalacan, bircə baxsana! Ə.Memmedxanlr. // Yaşlr qadrna mehriban-lrqla, nevazişle müraciet. Xalacan, bir az su verin, içim.

XALACAN : Az Turkish Farsi

ا.نوعی بازی کودکانه