Multilingual Turkish Dictionary

XANİQAH

XANİQAH : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəkmə. çəkməcə

XANİQAH : Turuz Farsca - Türkce

qonalqa dayanqa. tingənə. təkyə. deyir. deyr. xəlvətgə. inziva yeri. üzlətgəh. zaviyə. hücrə. somiə

XANİQAH : Turuz Dictionary

qonalqa. dayanqa. tingənə. təkyə. deyir. deyr. xəlvətgə. inziva yeri. üzlətgəh. zaviyə. hücrə. somiə

XANİQAH : Turuz Dictionary

qurqal. təkyə (təklənmə yeri). qurçal (< quru: tək)

XANİQAH : Turuz Dictionary

qonalqa. dayanqa. tingənə. təkyə. deyir. deyr. xəlvətgə. inziva yeri. üzlətgəh. zaviyə. hücrə. somiə

XANİQAH : Turuz Dictionary

qurqal. təkyə (təklənmə yeri). qurçal (< quru: tək)