Multilingual Turkish Dictionary

XARİCƏ

XARİCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. abroad; xaricə getmək to go* abroad

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

çetel yabançı ölkə. yad ölkə.
çetel yaşaş xoş gəlməy.
çetelgə yürüş başladı. (yad ölkəyı köçuş başladı).
çeteldə işləş koşulları qolay, gəlir artuq.
çetelə düşəli. (çetelqə düşəli)

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəşər

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dış yer qurbət.
dışır onu qatırdı. (qatırdı:çəlitmək. sıxsağatmaq)

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dışarıq daşarı yurd. dışarı yurd

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

dışır

XARİCƏ : Turuz Farsca - Türkce

yutdışı