Multilingual Turkish Dictionary

XARİQÜLADƏ

XARİQÜLADƏ : Azerbaijani English Dictionary

s. exclusive, extraordinary; supernatural; unusual, uncommon, exceptional; xariqüladə əhəmiyyəti olan iş a case of exceptional importance; xariqüladə gözəlliyə malik şəkil a picture of exceptional beauty; Burada xariqüladə bir şey yoxdur There is nothing extraordinary in it

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaqay

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaüstü

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olayüstü

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

doluq xariqə. mükəmməl

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatqal

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayqal

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyın şahanə

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olağanüstü

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaqay

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaüstü

XARİQULADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olayüstü

XARİQÜLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

azman atın. əla

XARİQÜLADƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Qeyri-adi, qeyri-tebii, bu vaxta qeder misli gö-rünmemiş, tebiet xaricinde olan. Xari-qüladə qüvvələr. Xariqüladə hadisələr. Xariqüladə qəhrəmanlıq.
Adi qaydadan xaric, qeyri-adi, fövqe-lade. Boşanmaq təklifi [Mehriban] üçün xariqüladə bir şey idi. S.Hüseyn. Amma Saday yoldaşlarına ürək-dirək verəndə, elə xariqüladə bir qüdrət sahibi olduğunu bilməzdi. M.Hüseyn. Mahmud Sərdarın dediyinə inanmırmış kimi, bir an quruyub qaldı. O, xariqüladə bir qüdrətə malik zənn etdiyi bu adamın vurula biləcəyinə heç cür inanmazdı. P.Makulu.