Multilingual Turkish Dictionary

XARİQƏ

XARİQƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. miracle, marvel; memarlıq xariqəsi a miracle of architecture; iqtisadi xariqə economic miracle; xariqə yaratmaq to work marvels / magic, to do wonders; Bu dərman xariqə yaradır This medicine works marvels

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaqay

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaüstü

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olayüstü

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

doluq xariquladə. mükəmməl

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatqal

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayqal

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olağanüstü

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaqay

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olaüstü

XARİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

olayüstü

XARİQƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
İnsanda heyranlrq do-ğuran şey, hadise; möcüze. b ax xariqüladə.
məc. Adama xariqe kimi görünen, xa-riqe sayrla bilen şey, qeyri-adi, görünme-miş şey. Insanın zəkası xariqələr yaradır.
[Necmeddin] Böyük şairin [Nizaminin] bu qədər qilu-qal içərisində keçən günləri sakit bir həyatın qucağında xariqələr, mö-cüzələr dolu şeirlər yaratmağa sərf oluna-caqdır. M.S.Ordubadi.